shkolaw.in.ua 1 ... 2 3 4 5 6

ВИМОГИ


СТАНДАРТІВ ЕСКД І ЕСТД

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ

І ДИПЛОМНИХ РОБІТ І ПРОЕКТІВ

(НОРМОКОНТРОЛЬ)

методичний посібник для студентів коледжу

за спеціальністю: 5.090519

«Монтаж та експлуатація холодильно-компресорних машин і установок»


Одеса – 2008МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ


Затверджено

Зам. директора з НР

_________ В.І. Уманська

____”__________200__р.

ВИМОГИСТАНДАРТІВ ЕСКД І ЕСТД

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ

І ДИПЛОМНИХ РОБІТ І ПРОЕКТІВ

(НОРМОКОНТРОЛЬ)


методичний посібник для студентів коледжу

за спеціальністю: 5.090519

«Монтаж та експлуатація холодильно-компресорних машин і установок»

Склала викладач комісії загальнотехнічних дисциплін: Волянська С.В.

Одеса – 2008


Розглянуто на засіданні

циклової комісії

загальнотехнічних дисциплін

Протокол №___ від "___"____________ 2008 р.

Голова комісії Петрашова В.І.

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

холодильних машин і установок

Протокол №___ від "___" ____________ 2008 р.

Голова комісії Беркань І.В.

Міністерство освіти і науки України

Одеський технічний коледж


Дата видачі завдання

___”__________200__р.

Дата закінчення проекту


___”__________200__р.

Стверджую

Заступник директора ОТК з ПР

________________Карпенко З.О.

___”__________200__р.

ЗАВДАННЯ


до дипломного проектування
Прізвище, ім’я та по батькові ___Іванову___Андрію__________

_Борисовичу____________________________________________
Спеціальність № 5.090519 “Монтаж і експлуатація холодильно-компресорних та кріогенних установок”
Тема дипломного проекту Холодильник при фабриці морозива___ потужністю 16 тон на добу у місті Одеса______________________ ___________________________________________________________

Стверджена наказом по коледжу № ___ від “___”__________200__р.

Вихідні данні для проекту _морозиво : _крем-брюле пломбір – 50% ____________________________________молочно-шоколадне – 50% ___________________________________________________________

Зміст та послідовність виконання дипломного проекту

Пояснювальна записка

 1. Загальна частина

  1. Призначення і технічна характеристика об’єкта завдання

  2. Вихідні дані

  3. Техніко-економічне обґрунтування проекту

 2. Технологічна частина

  1. Характеристика швидкопсувних продуктів

  2. Обґрунтування вибору температурного режиму зберігання

 3. Розрахунково-конструкторська частина

  1. Розрахункові дані

  2. Розрахунок будівельних площ

  3. Вимоги до планування холодильника

  4. Планування холодильника
  5. Розрахунок ізоляційного шару огороджень


  6. Тепловий розрахунок

  7. Визначення навантаження на компресор та обладнання камер

  8. Розрахунок температурних режимів роботи холодильної установки

  9. Побудова циклу холодильної машини, визначення параметрів вузлових точок

  10. Тепловий розрахунок на вибір компресора

  11. Тепловий розрахунок на вибір конденсатора

  12. Розрахунок та вибір обладнання камер

  13. Розрахунок та вибір допоміжного устаткування

  14. Розрахунок та підбір градирні

 4. Організаційна частина

  1. Організація ремонту та монтажу холодильного обладнання

  2. Експлуатація холодильного обладнання

  3. Автоматизація холодильної установки

  4. Захист навколишнього середовища

 5. Економічна частина

 6. Охорона праці

  1. Виробнича санітарія та гігієна

  2. Техніка безпеки при ___експлуатації компресора_________________ ___________________________________________________________

  3. Вибухопожаро безпека

 7. Список використаних джерел


Графічна частина

Аркуш №1 План та розріз будівлі холодильника.

Аркуш №2 Розводка трубопроводів.

Аркуш №3 Принципова схема автоматизації

Аркуш №4 Технічне креслення обладнання (за призначенням керівника)

____Конденсатор КТГ – 40_________________________________
Графік виконання проекту


Зміст

Строк

виконання

1. Загальна частина

2. Технологічна частина
3. Розрахунково-конструкторська частина
4. Організаційна частина
5. Аркуш № 1,2
6. Економічна частина
7. Аркуш № 3,4
8. Охорона праці
Попередній захист
Захист дипломного проекту

Завдання розглянуто та стверджено на засіданні предметної комісії

Холодильні машини та установки”

Протокол № ___ від “___”__________200_р.

Голова комісії __________________________ (Беркань І.В.)

Попередній захист проведено, зауваження враховано

Керівник проекту ______________________ (Петров В.Г.)

Старшій консультант _________________ (Беркань І.В.)<< предыдущая страница   следующая страница >>