shkolaw.in.ua 1

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу, в якій треба відповісти на питання одного із наведених нижче варіантів. Номер варіанта контрольної роботи студенти вибирають відповідно до значення останньої цифри номера залікової книжки.

Студенти, остання цифра номеру залікової книжки яких

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Номер теми контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


На першому аркуші контрольної студент повинен вказати своє прізвище, ім`я та по батькові, номер групи, номер залікової книжки, номер варіанта контрольної роботи.

Після запису в зошиті питання студент дає коротку відповідь за суттю питання.

В кінці роботи слід навести список використаної літератури, потім поставити дату та підпис.

Варіант №1
 1. Складові компоненти локальної мережі

 2. Переваги та недоліки мережі з топологією типу “кільце”
 3. Операційні системи в локальних мережах


 4. Мережі робочих груп

 5. Internet: історія, призначення, власник, основні характеристики.

 6. Таблиці доменних адрес і IP-адрес на серверах DNS (Domain Name Service,).

Варіант №2

 1. Типи топологій локальних мереж.

 2. Мережа Windows for Workgroups.

 3. Призначення, характеристика маршрутизаторів, шлюзів

 4. Елементи мережі: лінії зв'язку, операційні системи.

 5. Виклик із браузера інших засобів перегляду файлів різних форматів різних підсистем мережі Internet (Telnet, FTP, Gopher).

 6. Ранжирування результатів пошуку. Розмітка документа

Варіант №3

 1. Переваги та недоліки мережі з топологією типу “шина”

 2. Типи кабалів, які застосовуються в локальних мережах

 3. Протокол TCP\IP

 4. World Wide Web призначення, основні характеристики .

 5. Елементи мережі: вузли, лінії зв'язку, комп'ютери.

 6. Буквені доменні адреси і цифрові IP-адреси.


Варіант №4

 1. Переваги та недоліки мережі з топологією типу “зірка”

 2. Призначення концентраторів та мостів

 3. Мережа NETWARE.

 4. Елементи робочого вікна браузера.

 5. Модеми, швидкість передачі даних.

 6. Використання складних операторів у запитах.

Варіант №5

 1. Переваги та недоліки мережі з топологією типу “крапка-крапка”

 2. Призначення файл-серверів , принт-серверів та серверів баз даних

 3. Мережі робочих груп

 4. Програма- браузер (browser) для різних підсистем мережі Internet (Telnet, FTP, Gopher, WWW).

 5. Проблеми кодування кирилиці.

 6. Об'єкти пошуку потрібної інформації у Internet.

Варіант №6 1. Загальні вимоги до локальної мережі


 2. Призначення маршрутизаторів
 3. Мережа LANTASTIC


 4. Протоколи обміну даними Transmission Control Protocol і Internet Protocol (TCP/IP) у сучасній мережі Internet.

 5. Простий та розширений пошук інформації у Internet.

 6. Процес відправлення та приймання повідомлень в програмі Microsoft Outlook.

Варіант №7

 1. Типи мереж та їх коротка характеристика

 2. Корпоративні мережі

 3. Призначення брандмауерів

 4. Технологія клієнт-сервер у сучасній мережі Internet.

 5. Робота програми-браузера в режимі On-Line (на лінії) і в режимі Off-Line (за межами лінії).

 6. Технологія пошуку інформації у Internet. Виклик у браузер початкової сторінки пошукової системи (тематичного каталогу або автоматичного індексу).


Варіант №8

 1. Поняття “реальна мережа”

 2. Переваги та недоліки мережі типу “велика зірка”

 3. Порядок роботи в мережі Windows NT, Windows 2000 за допомогою програм із пакета Microsoft Office.

 4. IP-адреси комп'ютера.

 5. Програми перегляду (браузери) Netscape Navigator і Microsoft Internet Explorer.

 6. Основні сервиси мережі Internet.


Варіант №9

 1. Поняття “штучна мережа”

 2. Локальні та мережеві ресурси

 3. Призначення та основні функції мережевих адаптерів

 4. Поняття “ мережа на основі сервера”

 5. Принципи формування доменної адреси комп'ютера.

 6. Налагоджування програми Microsoft Outlook.

Варіант №10

 1. Поняття “однорангова мережа”

 2. Призначення комутаторів

 3. Мережі кампусів
 4. Домен верхнього рівня в США й інших країнах світу.


 5. Структура WEB сторінок.

 6. Призначення програми Microsoft Outlook.

Рекомендована література. 1. Alexander Zamyatin. Передача данных по оптоволоконным линиям. http://www.ccc.ru/ magazine/depot/98_12/read.html.

 2. An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook. Draft. - National Institute of Standards and Technology, Technology Administration, U.S. Department of Commerce, 1994. - 310 c.

 3. Cheswick W.R., Bellovin S.M. Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker. - Addison-Wesley, 1994. - 275 c.

 4. Eugene Shakhtarin. Операционная система Linux Copyleft 1995, 1996 <http://eugene.mplik.ru/> <eugene@mplik.ru> .

 5. Netware Версия 3.12. Концепции.-Novell Inc./Пер. с англ. НПО Информатика¦ г.Иваново.-Novell Inc.,1994 .

 6. Борисов М. Новые стандарты высокоскоростных сетей. // Открытые системы , 1994, вып. 3, с. 20-31.

 7. Браун С. “Мозаика” и “Всемирная паутина” для доступа к Internet: Пер. c англ. - М.: Мир: Малип: СК Пресс, 1996. - 167c.

 8. Весли П. Меллинг Корпоративные информационные архитектуры: и все-таки они меняются Gartner Group, 56 Top Gallant Road, Stamford, Connecticut 06904, 203-975-6533 .

 9. Веттинг Д. Novell Netware /Пер. с нем. К.: Торгово-издательское бюро, 1993.

 10. Виктор Олифер, Корпоративные сети и базы данных. Центр Інформаційних Технологій. м. Москва.

 11. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем. - М.: "Единая Европа", 1994. - 264 c.

 12. Гальперович Д.Я. Тенденции развития проводки для ЛВС. // Сети, 1994, N 5, с. 44-51.

 13. Гилберт Хелд. Воплощение в реальность. Журнал "Сети" (Видавництво "Открытые Системы") №6, 1998.
 14. Гилстер П. Новый навигатор Internet: Пер с англ. -Киев: Диалектика, 1996. - 495 c.


 15. Дейв Молта. Удаленный доступ по TCP/IP Network Computing, 15 грудня 1995 р, с. 112 .

 16. Дуг Лоу. Компьютерные сети для «чайников» К.: Диалектика 1995.

 17. Дудников Е.Е., Калачев В.Н. Локальные сети микроЭВМ.-М: МНЦТИ, 1986.

 18. Игер Б. Работа в Internet / Под ред. А. Тихонова; Пер. c англ. - М.: БИНОМ, 1996. - 313 c.

 19. Каталог програмних продуктів фирми Novell.-М: UNITECH, 1994 .

 20. Кент П. Internet / Пер. c англ. В.Л. Григорьева. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1996. - 267 c.

 21. Кокарев В.Н. Трудный выбор скоростной ЛВС. // Сети, 1994, N 6, c. 12-20.

 22. Колесников О.Э. Интернет для делового человека. - M.: МЦФ. Издат. фирма “Яуза”, 1996. - 281 c.

 23. Крол Эд. Все об Internet: Руководство и каталог / Пер. c англ. С.М. Тимачева. - Киев: BNV, 1995. 591 c.

 24. Ладыженский Г.М. Архитектура корпоративных информационных систем. //СУБД N 5-6 м.Москва 1996 р.

 25. Левин В.К. Защита информации в информационно-вычислительных cистемах и сетях // Программирование. - 1994. - N5. - C. 5-16.

 26. Локальные компьютерные сети. http://people.kti.kostroma.su/CSN/ lans/Lan-main.htm.

 27. Локальные компьютерные сети. http://people.kti.kostroma.su/CSN/ lans/Lan-main.htm.

 28. Майк Гурвиц. Семь ступеней к управлению хранением данных\\ LAN/ЖУРНАЛ СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ #07/974.

 29. Нейронные сети. www.vsma.ac.ru/