shkolaw.in.ua 1

Будь ласка, заповніть усі поля нижче та наприкінці другої сторінки. Зробіть це ДРУКОВАНИМИ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ чорною або синьою пастою. Впевніться, що персональна інформація, яку Ви подаєте у цьому документі збігається з тією, яку Ви подали в Аплікаційній формі..


HUNGARY - 1056 BUDAPEST VÁCI U. 63. WWW.ROMAEDUCATIONFUND.ORG

Прізвище

Ім’яПо батькові
ВулицяМісто

ІндексКраїна

Договірні умови для заявників на отримання стипендії за Програмою стипендій Фонду Освіти Рома


Програма підтримки юридичної та гуманітарної освіти на 2008-2009 рр.
Даний документ є підтвердженням вашої згоди як заявника прийняти та дотримуватися умов надання гранту за Програмою стипендій Фонду Освіти Рома, Програми підтримки юридичної та гуманітарної освіти , яка є спільною програмою Фонду Освіти Рома (ФОР) та Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (ПВМ). Своїм підписом під цим документом ви визнаєте та погоджуєтесь із своїм юридичним обов’язком виконувати умови, сформульовані в даному документі та дотримуватися умов програми стипендії на 2008-2009 навчальній рік, якщо будете обрані стипендіатом.
Головні моменти, на які звертається увага при присудженні стипендії:


  • Процес відбору за Програмою стипендій Фонду Освіти Рома базується на визначенні успішності у відкритому навчальному змаганні. Конкурсний Комітет Програми стипендій Фонду Освіти Рома залишає за собою право щорічно поновлювати та корегувати інструкції по програмі подачі заяв та звітності, а також документів, які сюди відносяться;

  • Конкурсний Комітет Програми стипендій Фонду Освіти Рома залишає за собою право щорічно змінювати та корегувати вимоги програми та критерії відбору;
  • Стипендія надається лише на оди навчальний рік і не передбачає автоматичного поновлення або подовження. Стипендіат має право звернутися за поновленням стипендії на подальші навчальні роки на умовах, які будуть в силі на той час; об’яви про наявність стипендій на наступні роки будуть оприлюднюватися на сайтах www.romaeducationfund.org.разом з умовами та вимогами.Якщо ваша кандидатура буде обрана для призначення стипендії за програмою стипендій для студентів юридичного та гуманітарного профілю навчання на 2008-2009 навчальній рік:
1. Ви погоджуєтесь використати грант на покриття навчальних витрат (тобто, оплату навчання, оплату екзаменів і т. ін.) та частково на покриття ваших витрат на проживання;
2. Ви погоджуєтесь навчатися на денний формі в університеті, зазначеному у ваших документах, що стосуються заяви;
3. Ви погоджуєтесь, що якщо ви зміните вашу спеціалізацію за навчанням або університет впродовж навчального року, що покривається стипендією, або якщо ви відмовляєтесь від навчання, ви маєте повідомити про це Програму стипендій Фонду Освіти Рома в письмовій формі впродовж 30 днів після зазначеного факту;
4. Ви погоджуєтесь представляти письмовий Звіт (у вигляді Листа) з детальним описом ваших навчальних досягнень, суспільною роботою в інтересах Ромів, а також іншою необхідною інформацією, а також копію диплома при отриманні академічного ступеню.
5. Ви погоджуєтесь, а також приймаєте той факт, що Програма стипендій Фонду Освіти Рома зберігає за собою право на запит підтверджень та/або іншої додаткової інформації під час процесу розгляду заяв та звітів, від вашого університету, особи, що вас рекомендувала, та вас особисто, і неотримання інформації за запитом може привести до відміни призначеної вам стипендії.
6. Ви погоджуєтесь, а також приймаєте той факт, що Програма стипендій Фонду Освіти Рома та ПВМ зберігають за собою право відмінити грант, якщо а) кошти гранту використовуються на інші цілі ніж ті, що вказані в даному документі, або б) Програма стипендій Фонду Освіти Рома та ПВМ визначають, що ви не дотримуєтесь умов та мети цього гранту, або в) Програма стипендій Фонду Освіти Рома та ПВМ визначають, що така дія є в інтересах Програми, або г) встановлено, що підтримка, що надається стипендією, використовується будь-яким чином не сумісним з милосердною метою гранту.

7. Ви погоджуєтесь, а також приймаєте той факт, що ФОР та ПВМ зберігають за собою право виключити вас із змагання або відмінити грант у будь-який час впродовж року, що покривається грантом, якщо буде виявлений факт фальсифікації або підробки у ваших документах.

Якщо ви не дотримуєтесь умов гранту на навчання за програмою стипендій Фонду Освіти Рома, ви можете втратити право на отримання підтримки від Програми стипендій Фонду Освіти Рома або іншої програми Фонду Освіти Рома в майбутньому.


Якщо ви погоджуєтесь прийняти всі вищезазначені умови надання стипендії Програми стипендій Фонду Освіти Рома, будь ласка підтвердить свою згоду власним підписом у місці, зазначеному нижче.
Я погоджуюсь з умовами викладеними та вказаними вище.

Дата: _______________
Підпис: _______________________________

Дата народження: _______________________________
Номер паспорту або ідентифікаційний код: _______________________________
Країна видачі паспорту або ідентифікаційного коду: ___________________________
Дівоче прізвище матері: _______________________________Імя заявника

Сторінка номер: /2