shkolaw.in.ua 1
ТЕМА : ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ


ПЛАН РОБОТИ З МАТЕРІАЛОМ


 1. Опрацювання матеріалу в схемі - таблиці.( Кожне правило закодоване

цифровим кодом . Це зроблено для полегшення в подальшій роботі над вравами, текстами.

 1. Наведення прикладів до кожного правила.( Приклади уважно звірте

з правилами).

 1. Різнорівневі завдання:

 • вправи початкового рівня складності;±

 • вправи середнього рівня складності;↑

 • Вправи підвищеної складності.* 1. Тестові завдання.


Відокремлення- це виділення одного із членів речення у вимові за допомогою інтонації , а на письмі за допомогою розділових знаків ( ком найчастіше, рідше – тире ).Відокремлюються тільки другорядні члени речення ( додаток, означення, обставина). Відокремлені члени речення відповідають на питання: а саме який?, а як саме?, де саме?, а що саме?,а коли саме?.

УМОВИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ

1.Додаток2.Означення


3.Обставина


2.1 Узгоджені

( виражені прикметником чи дієприкментником із залежним словом чи без них)


2.2Неузгоджені

Відокремлюються


Відокремлюються

Не відокремлюються

Відокремлюються

Не відокремлюються

Відокремлюються

Не відокремлюються

комами

комами

комами

1.1Зі значенням включення , виключення, заміщення, що починаються словами:

Крім, окрім, опріч, замість, за винятком, щодо, що ж до , завжди, особливо,зокрема , наприклад


2.1.1Після означуваного слова

2.1.7. Якщо стоять перед означуваним словом

2.2.1. Виражені іменником з прийменником, коли пояснюють власні імена, відносяться до особового займенника

2.2.2. Звичайно не відокремлюються неузгоджені означення.Але коли автор хоче підкреслити важливість такого значення , то виділяє комами


3.1.Виражені дієприслівниковим зворотом ( - учи, - ючи, - ачи, - ячи, -вши, -ши.)

3.5 Дієприслівникові звороти фразеологічного типу

2.1.2 Перед означувальним словом і має обставинного відтінку


2.1.8.Не мають обставинного відтінку3.2.Одиничним дієприкметником

3.6.Одиничний дієприслівник, що стоїть при присудку і має значення прислівника

2.1.3. Якщо пояснюють особовий займенник

2.1.9. Від означення слід відрізняти виражений дієприкм. або прикметником присудок , який ніколи не відокремлюється3.3. Обставина з прийменниками незважаючи на, починаючи з, кінчаючи
2.1.4.Якщо перед означувальним словом є вже узгоджене означення


3.4.Якщо уточнює або обмежує значення попередньої обставини
2.1.5. Якщо відокремлене означення відділене від означуваного слова іншими членами речення
ТИРЕ2.1.6.Декілька відокремлених означень ,які стоять в кінці речення і мають підкреслене експресивне значення

2.2.3 Виражені інфінітивом, коли можна поставити а саме


ВПРАВА-ПРИКЛАД

 1. Старий зараз ніякої роботи не визнає , окрім пасіки.( 1.1.)

 2. На світі все знайдеш , крім рідної матері.( 1.1.)

 3. Щоб ви знали , ні на яку іншу птицю , крім качок , у Тихона не піднімалась рука.( 1.1.)

 4. Омиті росами квітки розтулюють повіки.(2.1.7.)

 5. Стала наближатися година рушати в дорогу.(2.2.2.)

 6. На київських вулицях шумних каштани давно одцвіли.( 2.1.8)

 7. Він стояв на кормі з веслом,суворий і красивий , і дивився вперед поверх нас.( 2.1.3.)

 8. За вікном спить ніч , в темне небо загорнена, зорями прихорошена.(2.1.1.)

 9. Осяяний сонцем, перед нами розкривався зовсім новий світ.( 2.1.5 )

 10. Покинута людьми на довгі дні , дорога помирає в бур'яні.( 2.1.2.)(помирає (за якої умови?), якщо покинута….)

 11. Досвітні огні , переможні , урочі, прорізали темряву ночі. ( 2.1.4.)
 12. Чую звістку пророчу- святу і таємну. ( 2.1.6.)


 13. Сторож , несучи сніданок, стукнув дверима.( 3.1.)

14.Стаючи на обраний гостинець, ми знаємо, хто шлях той торував.( 3.1.)

15. Усяка пташечка, радіючи, співала.(3.2)

16. Я йшов не поспішаючи.(3.6.)

17. На кладці , обнявшись , стояли дві дівчини.( 3.2.)

18. Остап стояв вагаючись .( 3.6.)

19. Незважаючи на погану погоду , біля освітленого під'їзду театру панувало пожвавлення.(3.3.)

20. На краю села , над самою дорогою, ріс каштан, що світився їжакуватими плодами.( 3.4.)

21. Я був молодий і здоровий і міг працювати не втомлюючись.( 3.6.), ( 2.1.9.).

22.Він мав дивну властивість – зникати при очах, ставати непомітним.(2.2.3.)

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

 1. Знайдіть відокремлені додатки . Поставте розділові знаки. ±

Процес вимирання ящерів наприклад бронтозаврів тривав не менше мільйона років. На суші і в морях було вдосталь їжі; ці найбільші представники тваринного світу майже не мали суперників крім сильніших за себе. Умови життя поступово змінювалися і ставали для них несприятливими особливо для потомства. Отож, зовнішні умови зокрема сухість клімату, холод, обмаль їжі підривали життєві сили велетенських владик мезозою. Ми не знаємо наприклад що саме спричинилось до вмирання ящерів.

 1. Знайдіть відокремлені означення і виділіть їх комами.*

Сповнений любові я іду по вулиці вузькій.


Він стоїть на мурі юний і прекрасний і кладе цеглини, зводить новий дім.

А тут шугають у небі реактивні літаки з швидкістю блискавок, і ефір переповнений голосами та піснями людськими.

Налита сонцем і вітрами хлопоче веслами весна.

Ми стежками підемо ясними по залитих весною полях .

Поля пробуджені сонцем від зимового сну злегка парували.

Нова хата біла, чепурна привітно виглядає з-за обголених лихою осінньою негодою груш.

Сполоханий світлом хижак звів голову й пильно дивився у віконце.

Стомлені дорогою бійці були мовчазні.

Талант Шевченка служив великій меті піднімати свій народ до світла , до життя.


 1. Переробіть речення так, щоб невідокремлені поширені означення стали відокремленими і навпаки.↑

Тепла ніч, напоєна степовими пахощами , пропливала над Асканією. У відкритім степу ні душі, лише де-не-де бовваніє похилена вітром тичка з соняшничини. У заволоченому хмарами небі не вгледіти жодної зірки. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь. У небі мерехтіли густо посіяні, по-літньому веселі зорі. Над берегом послався невеликий , густо зацвічений білою ромашкою луг. Одягнений у хвою, шумить дрімучий темний бір.

 1. Перепишіть , відокремлюючи комами обставини. Поясніть розділові знаки ,записуючи код правила після кожного речення.*

Дорога майнувши сірим хвостом безшумно сховалася в зелені хлібів. Перше інстинктивне бажання було одним стрибком туди за ворота. Забився, як вовченя, в куток на останню парту. Посувався подорожній помалу ступаючи важко й розмірено несучи на плечах відро з водою. Міст перегорівши з гуркотом повалився у воду. Незважаючи на таку рань було зовсім тепло. Захід погас не розгорівшись. Бійці сиділи деякий час задумавшись. Троянці в човни посідавши і швидко їх поодпихавши по вітру гарно попливли. Він дивився на стовп сонячного проміння, що продершись крізь вікно ліг на стіни чотирма золотими плямами. Хлопчики сиділи на крутому березі звісивши ноги і стежачи за вудочками вели тиху розмову. Виблискувала в лузі річка і звиваючись губилася в зелених шатах надбережного гаю.


 1. Редагування. Виправте помилки, допущені у вживанні відокремлених означень і обставин. ±

Одержавши серйозну рану, розвідника врятували товариші. Двірник вів за повіддя коня, відмахуючи мух хвостом. Мандрівник прибився на наш вогонь , наляканий грозою в горах. Чоловік збирав хмиз , похмурий і непривітний. Присівши на крісло , газети випали у дідуся з рук. Молодий машиніст вперше вів електровоз, зворушений до сліз.

6.Перебудуйте речення на синонімічні з відокремленим додатком.↑

День виявився дощовим, а прогнози Гідрометцентру обіцяли інше.

На порядку денному педради стояло багато питань і питання про успішність учнів 8-А класу.

Усі розійшлися по домівках , а кілька хлопчаків залишилися.

Раптом ми побачили глибокий яр, а на дні його біг струмок.

 1. Склади і запиши по чотири речення з одиничними дієприслівниками, які можуть відокремлюватися і не відокремлюватися.

Зразок: Степан, замислившись, сидів на березі річки. Степан сидів на березі річки замислившись.

 1. Знайди речення, в якому неправильно розставлені розділові знаки при відокремлених членах речення. Виконай повний синтаксичний розбір цього речення. З решти речень випиши в три колонки відокремлені члени.

Високий розум і ница воля – жахлива, насильно обвінчана пара. Отже, таємниць не вислуховуй і сам не повідомляй. Бачачи в людях лихе, не радій, тим більш не обговорюй. Улесливий не тобі лестить, а фортуні твоїй: підносячи твої достоїнства, думає про свою вигоду. Коли слухаєш, не поспішай із судженням, пам’ятай, що сказав один письменник: «Зразу полюбити – також ознака дурості». Одна з найцінніших властивостей людського розуму – вчасно згадати, що є найважливішим. Займатися дурницями гірше, ніж нічого не робити. Зберегти друзів значно важче, ніж придбати. Поспішливість пристрасть дурнів; не бачачи перешкод вони, діють не оглядаючись. Неприємних вістей не повідомляй і, крім того, не слухай: нехай їм буде заборонений вхід до тебе. Дехто цінує книжки за обсягом, ніби книжки пишуться для вправ рук, а не голови. Жити доводиться серед друзів і ворогів, а тому кожного дня обзаводься приятелем, нехай не близьким, а прихильним.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1.У котрому реченні правильно поставлені розділові знаки при відокремленому означенні?

а) Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.

б) Покинута людьми на довгі дні, дорога помирає в бур’яні.

в) Обвіяний духом поезії пісень, неба, квіток він неначе бачив душею свою Україну.

г) Стояв Тарас на Чернечій горі осяяний променями сонця.

2.У котрому реченні правильно поставлені розділові знаки при відокремленому означенні?

а) Круглий і високий апетитно горбиться на столі рум’яний коровай насичений сонячною і земною силою.

б) Народ покинутий на злидні повинен стратить риси рідні, безслідно стертися з землі.

в) Земля сходжена, з’їжджена з дитинства багата щедростями своїми, але сувора часом до лінощів і неуважності.

г) Людина, не позначена любов’ю, не зможе звести серця для добра.

3.У котрому реченні допущено пунктуаційну помилку при відокремленому означенні?

а) Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками.

б) Переповнений любов’ю, я відкрив кохання книгу.

в) Виткнулось ясне сонечко з-за гори й обдало своїм світлом безкраї поля усіяні ранньою росою.

г) Ліс, повитий срібнопилим димом, в синяві, у золоті, в іржі.

4.У котрому реченні допущено пунктуаційну помилку при відокремленому означенні?

а) Напливала на річку ніч, настояна на синій воді, місячному сяйві і пахощах верболозу.

б) Десь за юртою почувся молодий жіночий голос, дзвінкий і прозорий, як весняний струмок.

в) Хвилювалося, розбуджене весняним вітерцем, жито.

г) Місяць, закоханий в ніч чарівну, сяє і світить.

5.У котрому реченні правильно поставлені розділові знаки при відокремлених додатках?

а) Нікого тут нема, крім мене й господині.

б) У хліві крім ластів’ячого гнізда під кроквою нічого не було.


в) Хлопець дуже успішно склав іспити з усіх предметів у тому числі і з української мови.

г) Ягід навколо особливо дикої малини була сила – силенна.

6.У котрому реченні правильно поставлені розділові знаки при відокремлених додатках?

а) Старшокласники за винятком Наталі організовано зібрались біля школи.

б) Окрім легенд є дані наукові.

в) На відміну від усіх нас Андрій серйозно займався математикою.

г) Коло пасіки, окрім кучерявих лип, росли ніжні білокорі берези.

7.У котрому реченні правильно поставлені розділові знаки при відокремленій обставині?

а) Теля стояло розставивши стрункі ноги й помукувало повернувшись до річки.

б) Дівчина стрепенувшись підвела голову.

в) Христя, розпрощавшись, похилила луками додому.

г) Плавці мчали до берега захлинаючись водою, пробиваючись крізь кригу.

8.У котрому реченні правильно поставлені розділові знаки при відокремленій обставині?

а) Пахне м’ята, хліба радіючи цвітуть.

б) На декотрих возах сиділи або обпершись лежали жінки, дочки.

в) Сон, улетівши до хати, бере Харитю під своє крило.

г) Дарина вийшла з хати, але поминувши будинок попрямувала в сад.

9.У котрому реченні допущено помилку при відокремленні обставини?

а) Треба діяти, не зволікаючи.

б) Старий підводиться і, не прощаючись, іде, зникає десь за курганом.

в) Жінка, зігнувшись, йде поволі.

г) Натомившись, спить дочка його рідна.

10. У котрому реченні допущено помилку при відокремленні обставини?

а) Степ струснувши з себе росу та зігнавши тіні горить рівним жовтогарячим кольором.

б) Оленка мовчала, втопивши очі в підлогу.

в) Вона біжить не чуючи під ногами землі.

г) І я заснув нарешті, незважаючи на біль.