shkolaw.in.ua 1

Використання антигомотоксичних препаратів в


лікуванні хворих на хронічний гастродуоденіт

Загородній О.М., лікар-інтерн

Науковий керівник - доц. Лаба В.В.

Сумський державний університет, кафедра терапії

Захворювання на гастродуоденіт займає одне з ведучих місць серед патології шлунково-кишкового тракту. Це пов’язано з переважно низьким рівнем матеріального забезпечення сімей, з зміною акцентів у харчуванні (поява швидкосупів, різних газованих напоїв з есенціями і стабілізаторами, сухих сніданків). Зниження життєвого рівня більшості населення держави також зробило практично неможливим при інфікуванні хелікобактерною інфекцією проводити лікування всієї родини одночасно. 1997 року в Україні зареєстровано нові препарати фірми Heel, які випускаються з 1935 року в Німеччині. Ці лікарські засоби, які поєднали в собі класичну медицину (алопатію) та нетрадиційну медицину (гомеопатію).

Було обстежено та проліковано в умовах поліклініки 18 хворих, які отримували антигомотоксичні препарати як у вигляді монотерапії, так і додатково до основного, стандартизованого, лікування. Призначення препаратів (Хепель, Мукоза композітум, Нукс воміка-Гомаккорд) проводилося згідно з рекомендаціями методичних листів, затверджених МОЗ України. У 5 хворих спостерігалися закрепи, симптоматика яких на 5 -7 день зникла.

Відмічено, що стан здоров’я хворих, які отримували поєднану терапію покращувався достовірно швидше, ніж у осіб , які отримували тільки стандартизовану терапію. В той же час відмічено, що хворі в стані неповної ремісії хронічних гастродуоденітів, давали добрі результати при лікуванні їх навіть монотерапією антигомотоксичними препаратами.

Таким чином використання антигомотоксичних препаратів при лікування хронічних гастродуоденітів є доцільне і ефективне в комплексному лікування у відповідності із існуючими протоколами. Ні одного випадку побічної дії на ці препарати нами не зареєстровано.