shkolaw.in.ua 1
Національний Технічний Університет України


“ КПІ”


ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ:

Бізнес план виробництва медичного обладнання

Приклад бізнес-плану:
Компанія "Медтех" - розробка та виробництво медичного обладнання.

Виконав:

Студент 1-го курсу

Групи

Факультет ММІФ

Поліщук О.С
Бізнес план „Виготовлення медичної техніки ”
План
1. Бізнес-план інвестиційного проекту.
1.1. Резюме.
1.2. Опис продукту
1.3. Стан галузі
1.4. Стан підприємства
1.5. Дослідження ринку
1.6. Виробничий план
1.7. План маркетингу
1.8. Фінансовий план

Резюме

ТОВ «Медтех» пропонує для бізнесу медичну техніку, зокрема ліжка різних модифікацій, тренажер ПОЗОВ-1, найкращим чином забезпечуючу надання медичних послуг лікувального, реабілітаційного і профілактичного характеру і відповідає як сучасним вимогам з погляду конструктивних рішень, так і вимогам санітарії і гігієни.

Медична техніка пропонованих типів призначена для використовування в лікувально-профілактичних і реабілітаційних установах, лікарнях швидкої допомоги, в госпіталях, санаторіях, зокрема для інвалідів, в будинках старезних, реанімобілях, а так само для індивідуальних споживачів.

Головною метою даного бізнес-плану є отримання прибутку за рахунок виробництва і реалізації конкурентоздатної спеціальної медичної техніки, що в основному не має аналогів в Україні.

Реалізація даного проекту забезпечить рішення наступних задач:

задоволення потреби установ медичного профілю в сучасній медичній техніці, що відповідає вимогам стандартів;

створення нових джерел отримання прибули за рахунок диверсифікації підприємства;

створення нових робочих місць і зниження соціальної напруженості на підприємстві;

забезпечення підвищення завантаження наявних виробничих потужностей і розвиток виробництва ТОВ «Медтех».


Мета даного бізнес-плану – розглянути пропоновану продукцію з позиції маркетингового синтезу і обгрунтувати рішення для стратегічного планування діяльності ТОВ «Медтех».

Рекомендовані зразки медичних ліжок в даний час успішно експлуатуються в лікувально-профілактичних установах м. Миколаїва (клініки медичного університету, міські лікарні, обласна клінічна лікарня і лікарні швидкої медичної допомоги), експонувалися на виставках медичної техніки в різних містах України, а також в Угорщині, де одержали високу оцінку фахівців.

Необхідні інвестиції для організації серійного виробництва медичної техніки вказаних видів складають 76584 тис. грн., зокрема засобів інвестора –24000 тис. грн.

Термін погашення інвестиційного кредиту – 25 місяців при ставці відсотка за кредит 10 % річних.

Джерелом погашення кредиту і відсотків по кредиту

і в домашніх умовах.

Тренажер реабілітаційно-спортивний є збірною конструкцією, займає невелику площу (2,5 х 1,5 м – в робочому стані 2,0 х 0,8 м – при зберіганні в перерві між заняттями).

Конструкція його проста при збірці і в експлуатації. По своїх функціональних можливостях тренажер придатний для виконання всіх видів вправ, вживаних в реабілітаційній і загальнооздоровчій гімнастиці.

Конструкція пропонованої техніки постійно удосконалюється, а вживана технологія забезпечує необхідні якісні характеристики і, перш за все надійність, довговічність, простоту в експлуатації.

В порівнянні із зарубіжними аналогами основними перевагами є:

- помірна ціна (у 3-4 рази нижче);

- простота в експлуатації завдяки ручному управлінню і регулюванню.

Стан галузі

Галузь, що розглядається нами, порівняльна молода, а ринок медичних виробів складався стихійно.

На засіданні колегії Мінохоронздоров'я України, 26 вересня 2001 року, що відбувся, начальник Управління організації фармацевтичної діяльності і забезпечення ліками і медичними виробами відзначив, що потреба установ охорони здоров'я в медичній техніці останніми роками задовольняється на 30-40%. У лікарнях і поліклініках експлуатується до 80% фізично зношеної і морально застарілої апаратури.

Ринок медичної техніки в Україні характеризується загальним збільшенням об'ємів засобів, що витрачаються на її закупівлю і скороченням об'ємів продажів вітчизняної медтехніки від загального об'єму продажів .

Вітчизняна промисловість не випускає медичну техніку, відповідну світовому рівню по багатьох, особливо високотехнологічним напрямам.

Об'єм внутрішнього ринку медичних виробів за минулий рік склав близько 30 млрд. гривень (для порівняння в США аналогічний показник склав 75 млрд. дол. США, з яких приблизно 10 млрд. дол. були витрачені на нові розробки і фундаментальні медико-технічні дослідження). Частка вітчизняної продукції у вартісному виразі складає всього 30 % ринку, хоча в натуральному виразі, по номенклатурі, вона складає більше 60 %

У зв'язку з цим проведені підприємством маркетингові дослідження по пропонованій продукції свідчать про існування попиту на модифікації медичної техніки, що випускаються

Стан підприємства

Предметом діяльності

підприємства ТОВ «Медтех» є виробництво товарів народного споживанні, зокрема медичної техніки.

ТОВ «Медтех» є товариством з обмеженою відповідальністю і веде свою діяльність на основі Цивільного кодексу України. Суспільство є юридичною особою і діє на основі Статуту і Засновницького договору. Засновники несуть відповідальність за зобов'язаннями ТОВ «Медтех» у розмірі Статутного капіталу. Найвищим органом управління ТОВ «Медтех» є Рада Засновників, кожен засновник має один голос незалежно від розміру внеску в Статутній Фонд.

До виняткової компетенції Ради Засновників відносяться питання визначення основних напрямів соціального і виробничого (економічного) розвитку, затвердження планів звітів про їх виконання.

Після внесення зобов'язань платежів прибуток підлягає розподілу між засновниками.

Підприємство займає земельну ділянку площею 24,6 га. Загальна виробнича площа підприємства складає 108 тис. кв.м.

ТОВ «Медтех» розташоване в Миколаєві, що займає стратегічно вигідне положення – крупний залізничний і автотранспортний вузол, вантажопасажирський аеропорт і річковий порт.


Підприємство має:

- автомобільні, залізничні під'їзні шляхи, близько розташований аеропорт;

- необхідні енергетичні ресурси;

кваліфіковані інженерні і робочі кадри.

Вартість основних виробничих фондів 915 тис. грн., з середнім зносом 42%. Загальна кількість устаткування – 1500 од., зокрема металообробного – 249 од. Облікова чисельність працюючих на 01.01.2003 – 1100 чіл.

Підприємство має в своєму складі наступні технологічні виробництва: пресове; гарячого кування; механообробки; зварювальне; гальванопокритій (цинкування, нікель-хром, оксидування); порошкового полімерного напилення; термообробки; забарвлення; складальне.

Юридичний статус: ТОВ «Медтех» зареєстроване …………………………

Юридична адреса підприємства: м. Миколаїв

У зв'язку з конструктивними особливостями нової продукції і переходом до випуску принципово нової для діючого виробництва техніки потрібне проведення реконструкції і технічного переозброєння ряду виробництв. Для цього необхідні: придбання устаткування, будівельно-монтажні роботи, пов'язані з монтажем і демонтажом устаткування, необхідні проектно-конструкторські роботи, технологічна підготовка виробництва, проведення маркетингу.
Загальна потреба в інвестиціях складає на період 2004-2007 рр. 76583,5 тис. грн., в т.ч. в 2004р. – 29297,4 тис. грн. Найбільших вкладень вимагає поповнення оборотних

коштів, оскільки на підприємстві повністю відсутні власні оборотні кошти.

Потреба в інвестиціях по роках планованого періоду, тис. крб.

Табл.1

Назва інвестицій | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Разом

Загальна потреба в інвестиціях - всього | 29297,5 | 14886 | 18450 | 13950 | 76583,5

зокрема:

придбання нестандартного устаткування | 2100 | 2100

придбання оснащення і спецінструменту | 4075,0 | 4075

ноу-хау | 102 | 75 | 75 | 252

технологічна підготовка виробництва | 252 | 75 | 75 | 402


реконструкція виробництва | 6564 | 6564

поповнення оборотних коштів | 15870 | 14715 | 18000 | 13500 | 62085

проведення маркетингу | 183 | 90 | 150 | 150 | 573

невраховані витрати | 151,5 | 81 | 150 | 150 | 532,5

Динаміка показників підприємства табл. 2

Показники | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Повна собівартість об'єму виробництва товарної продукції | 28719 | 111466,8 | 198198 | 272749,7

Прибуток | 9522,4 | 36421,2 | 129857 | 245245,3

Об'єм виробництва в оптових цінах | 38241,4 | 147888 | 328055 | 517995

Рентабельність % | 33 | 33 | 65 | 89

Об'єм виробництва у відпускних цінах | 43500 | 172500 | 380500 | 608000

Протягом 2004-2007 рр. весь чистий прибуток підприємства буде направлений на розвиток виробництва і поповнення оборотних коштів. У 2004р. починається погашення кредиту і виплата гарантованих дивідендів інвестору в сумі 12500 тис. грн. Починаючи з 2006р. нарахування дивідендів передбачається все учасникам проекту. Повернення кредиту можливе в кінці 2006р.

Забезпеченням по кредиту є:

застава майна підприємства з коефіцієнтом покриття кредиту 0,32;

участь кредитора в статутному капіталі підприємства.

Гарантії позичальника під наданий кредит:

застава майна ТОВ «Медтех»;

прибуток, одержуваний підприємством, зокрема від інших напрямів виробничо-господарської діяльності.

Дослідження ринку

Проведені підприємством маркетингові дослідження по пропонованій продукції свідчать про існування попиту на модифікації медичної техніки, що випускаються.

Потенційними споживачами є:

лікувально-профілактичні установи;

клінічні установи;

лікарні

менеджмент і маркетинг

швидкої допомоги;

реабілітаційні центри;

удома інвалідів і старезних;

госпіталі;

оздоровчі центри і установи;


індивідуальні споживачі.

В даний час ведуться переговори і підписані протоколи намірів по укладенню договорів на поставку медичної техніки з українськими обласними і районними установами охорони здоров'я, медтехніки і медсервіса.

Основними конкурентами є:

зарубіжні постачальники з Німеччини і Фінляндії;

постачальники з країн СНД.

Підприємством виявлена потенційна потреба ринків на період до 2007р. Сегментація ринків медичної техніки проведена по географічній ознаці.

Маркетингові дослідження, проведені по ринку медичної техніки, свідчать про те, що ринок – олігополістичний і при існуючому рівні цін і якісних параметрах продукції ТОВ «Медтех» може стати ведучим по виробництву медичної техніки вказаних модифікацій.

Перспективи розвитку ринку медичної техніки дозволяють прогнозувати збільшення об'ємів продажів і відповідне завантаження виробничих потужностей підприємства.

Виробничий план:

Медична техніка пропонованих видів пройшла етап експериментального освоєння і відробітку технології і пробного маркетингу.

Виробництво медичної техніки організовується на діючих площах ТОВ «Медтех» з використанням існуючого устаткування. Проте для її серійного виробництва необхідні витрати на технічну підготовку виробництва, придбання додаткового устаткування і потрібних оборотних коштів, а також на реконструкцію виробництва у зв'язку з організацією спеціалізованої ділянки по виробництву медичної техніки. Потреба в засобах для вказаних цілей відображена в табл. 5.

Зіставлення можливого об'єму продажів, встановленого за наслідками маркетингових досліджень з виробничими можливостями підприємства, дозволило спрогнозувати об'єми виробництва і реалізації продукції до 2007 року (табл.6).

Необхідні засоби для технічної підготовки і розвитку виробництва. Табл. 5

Стаття витрат | Кількість устаткування, ед. | Сума витрат, тис. грн. | Фірма-


виготівник

Конвейєр збірки | 1 | 1512 | Завод "КОНОРД"

Установка для віброполіровки деталей | 1 | 588 | Завод "КОНОРД"

Штампове оснащення | 69 | 1876,2 | Завод "КОНОРД"

Пристосування для механічної обробки деталей і зварки | 240,0 | 1208,7 | Завод "КОНОРД"

Спецінструмент | 173 | 990 | Завод "КОНОРД"

НІОКР | 96

Всього: | 6270,9

Витрати на

Менеджмент і маркетинг

реконструкцію: | 6105,9

Всього: | 484 | 6564

в т.ч.

Заправка лінії NiCr | 480

Монтаж ділянки полімерних покриттів,

S=756кв. м | 1134

Проектування і виготовлення лінії | 4200

Підготовка поверхні

Організація ділянки збірки і упаковки,

S=500 кв.м | 750

Всього:

Об'єм виробництва і реалізації медтехніки на 2004-2007рр. представлений в таблиці 6.

Структура трудомісткості виготовлення медичної техніки

по видах робіт (укрупнено), % табл. 7

Вид робіт | Ліжко медична травматологічна КФТ-1 | Ліжко медичне загального призначення КФОН-1 | Візок медичний для перевезення хворих ТМ-1 | Тренажер реабілітаційно-спортивний ПОЗОВ-1

Розкрій матеріалу | 5,96 | 5,96 | 8,31 | 3,33

Холодне штампування | 20,06 | 20,06 | 29,15 | 45,79

Механообработка | 33,01 | 30,77 | 18,46 | 27,52

Зварка | 25,0 | 25,0 | 19,1 | 7,89

Захисні покриття | 14,57 | 14,57 | 13,34 | 5,24

Збірка | 1,4 | 3,64 | 3,8 | 6,88

Упаковка | 7,84 | 3,35

Всього: | 100 | 100 | 100 | 100

Потреба в матеріальних ресурсах з вказівкою основних

постачальників. табл. 8

Найменування матеріалів | 2004р. | 2005р. | 2006р. | 2007р. | Постачаль

ники

у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Матеріали- всього: | 6293,1 | 21936,9 | 40024,8 | 63979,2

В т.ч.:

Металопрокат | 410 | 3198 | 1336 | 10424,4 | 2979 | 23236,8 | 5288 | 41245,2 | Магнітогорськ

Вініліськожа | 7200 | 756 | 16000 | 1680 | 27000 | 2835 | 38000 | 3990 | Італія, Туреччина

Фарба | 2,2 | 184,8 | 5 | 420 | 8,5 | 714 | 12 | 1008 | Ярославль

Гума | 4 | 235,8 | 50 | 2947,5 | 100 | 5895 |

160 | 9432 | Черкесськ

Поролон | 5000 | 75 | 5000 | 75 | 5000 | 75 | 5000 | 75 | Краснодар

Сальвент | 1 | 27 | 5 | 135 | 7 | 189 | 12 | 324 | Ростов-на-Дону

Фанера | 2200 | 165 | 11000 | 825 | 22000 | 1650 | 33000 | 2475 | Ростов-на-Дону

Литво сталеве | 275 | 1576,5 | 275 | 5355 | 275 | 5355 | 275 | 5355 | Краснодар

ФСП, кв.м | 2500 | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 75 | Ростов-на-Дону

Купувальні комплектуючі

Вироби всього: |

912 |

6612 |

11400 |

18240

В т.ч.:

Диски коліс | 8000 | 408 | 50000 | 2550 | 100000 | 5100 | 160000 | 8160 | Урюпінськ

Підшипники | 8000 | 384 | 50000 | 2400 | 100000 | 4800 | 160000 | 7680 | Москва, Ростов

Інші | 8000 | 120 | 5000 | 1662 | 100000 | 1500 | 160000 | 2400 | Ставрополь

Всього: | 7205,1 | 28548,9 | 51424,8 | 82219,2

Організація ділянки по виробництву медичної техніки не спричинить за собою додаткового набору персоналу і робочих кадрів і додаткового навчання. Потрібна лише зміна розстановки працівників в межах існуючої чисельності.

Кошторис витрат на виробництво медтехніки представлений в табл. 9. Розрахунки проведені в незмінних ціна на 1 січня 2003 року

Витрати на виробництво медичної техніки в калькуляційному розрізі, тис. крб. табл. 9

Стаття витрат | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Основні матеріали | 6293,1 | 21936,9 | 40024,8 | 63979,2

Купувальні комплектуючі вироби і напівфабрикати | 912 | 6612 | 11400 | 18240


Транспортно-заготовчі витрати | 404,1 | 1542,9 | 2866,8 | 4589,7

Заробітна платня виробничих робітників | 4110 | 16426,8 | 30753,6 | 45765

Премії

виробничих робітників | 1849,5 | 7392 | 13839 | 18306

Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників | 2294,7 | 9171,9 | 18168,4 | 25628,4

Знос спецінструменту | 1305 | 2340 | 2340 | 2340

Загальновиробничі витрати | 11717,4 | 35112 | 50476,4 | 47612,7

Загальногосподарські витрати | 2910,5 | 14285 | 37150 | 38870

Виробнича собівартість | 28378,5 | 109819,5 | 194311,8 | 266331

Комерційні витрати | 340,5 | 1647,3 | 3886,2 | 7418,7

Повна собівартість об'єму виробництва товарної продукції | 28719 | 111466,8 | 198198 | 272749,7

Прибуток | 9522,4 | 36421,2 | 129857,0 | 245245,3

Об'єм виробництва в оптових цінах | 38241,4 | 147888,0 | 328055,0 | 517995,0

Об'єм виробництва у відпускних цінах | 43500 | 172500 | 380500 | 608000

У зв'язку із збільшенням об'ємів виробництва планується зниження собівартості до 2007 року по видах медичної техніки від 8 до 12%.

Калькуляція по видах пропонованої медичної техніки представлена в таблиці 10.

Калькуляція до проекту вільної відпускної ціни на пропоновані моделі медтехніки, крб. табл.10 |

2004 | 2007

Статті витрат | ТМ-1 (ТИП 920) | КФОН-1 (ТИП 919) | КФТ - 1 (ТИП 917) | ПОЗОВ-1 (ТИП 919) | ТМ-1 (ТИП 920) | КФОН-1 (ТИП 919) | КФТ - 1 (ТИП 917) | ПОЗОВ-1 (ТИП 919)

Матеріали основні | 1236 | 1208,1 | 2346,6 | 769,8 | 1236 | 1208,1 | 2346,6 | 769,8

Купувальні комплектуючі вироби і напівфабрикати | 456 | 456 | 456 | - | 456 | 456 | 456 | -

транспортно-заготовчі витрати | 94,8 | 90,9 | 159,9 | 43,8 | 94,8 | 90,9 | 159,9 | 43,8

заробітна платня робітників | 420 | 1590 | 1710,6 | 420 | 420 | 1590 | 1710 | 420

премії виробничим робітником | 189 | 715,5 | 769,8 | 189


Менеджмент і маркетинг

Реферат - Бізнес план „Виготовлення медичної техніки ”

17

| 189 | 715,5 | 769,8 | 189

відрахування на соціальні потреб виробничих робітників | 234,6 | 887,7 | 954,9 | 234,6 | 234,6 | 887,7 | 954,9 | 234,6

знос спецінструменту | 60,9 | 230,7 | 248,1 | 60,9 | 60,9 | 230,7 | 248,1 | 60,9

загальновиробничі і суспільні витрати | 1218 | 4611 | 4961,1 | 1218 | 1218 | 5500 | 6961,1 | 1218

Виробнича собівартість | 3909,3 | 9789,9 | 11607 | 2936,1 | 3909,3 | 10678,9 | 12606,4 | 2936,1

Комерційні витрати | 46,8 | 117,6 | 174 | 35,1 | 89,4 | 213 | 255,9 | 65,1

Повна собівартість | 3956,1 | 9907,5 | 11781 | 2971,2 | 3998,7 | 10891,9 | 13862,3 | 3001,2

Прибуток | 989,0 | 2476,9 | 2945,3 | 742,8 | 1679,5 | 4574,6 | 5822,2 | 1260,5

Оптова ціна | 4945,1 | 12384,4 | 14726,3 | 3714,0 | 5678,2 | 15466,5 | 18684,5 | 4261,7

Вільна відпускна ціна | 6000 | 15000 | 18000 | 4500 | 7000 | 18500 | 20000 | 5100

Рентабельність % | 25 | 25 | 25 | 25 | 42 | 42 | 42 | 42

Керівництво діяльністю підприємства веде Генеральний директор, що приймається за контрактом Радою Засновників. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право підпису і розпоряджається майном підприємства, здійснює прийом і звільнення працівників. Освіта: Ростовський ВТУС. Досвід роботи в даній області 8 років, на посаді директора 5 років.

Генеральний директор несе матеріальну і адміністративну відповідальності за достовірність даних бухгалтерського і статистичного звітів.

Директор з комерційних питань призначається Генеральним директором і веде питання збуту, маркетингу і реклами продукції. Освіта: Ростовський ВТУЗ. Досвід роботи на даній посаді 6 років

Головний бухгалтер веде діяльність по складанню документальних

і фінансових звітів підприємства і має право другого підпису, несе адміністративну відповідальність за достовірність бухгалтерських і статистичних документів. Освіта: Ростовський фінансовий технікум, Московська Фінансова Академія. Досвід роботи головним бухгалтером 10 років


Директор по виробництву здійснює керівництво виробничим процесом, зокрема постачання матеріалами і комплектуючими виробами. Призначається Генеральним директором. Освіта: Ростовський автомобільно-дорожній технікум. Досвід роботи на виробництві 12 років.

Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, вирішальні питання укладення договору і порядку надання пільг працівникам ТОВ "«Медтех"» з фондів трудового колективу.

Організаційний план визначає основні напрями кадрової політики:

Організаційна структура підприємства

Планування кадрової політики направлене на залучення

висококласних фахівців і розкриття їх творчого потенціалу на підприємстві, що досягається через відбір, навчання і заохочення;

Відбір працівників виробляється на основі випробувального терміну;

Навчання будується на підвищенні професійного рівня працівників без відриву від виробництва;

Заохочення включають як матеріальні виплати, так і заходи морального характеру.

План маркетингу

План маркетингових дій охоплює комплекс маркетингу, включаючи товарну, цінову, збутову і сервісну політику.

План маркетингу представлений в таблиці 11. Товарна політика ТОВ «Медтех» припускає забезпечення ефективного з комерційної точки зору формування асортименту різних модифікацій пропонованих моделей медичної техніки і гнучке пристосування до ринкових умов.

Основними споживачами даного товару є медичні установи, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, тому в даний час їх платоспроможність низька. Окрім цього, споживачами можуть бути реабілітаційні центри, оздоровчі центри, установи і комплекси, які в свою чергу можуть бути комерційними організаціями. Стан попиту на ринку стабільний і не залежить від сезону. Упровадження нових поліпшених модифікацій медичної техніки дозволить розширити коло споживачів. А підвищення якості продукції і різна комплектація техніки (тобто на вибір замовника) зроблять продукцію переважаючою в порівнянні з конкуруючими організаціями. А зниження витрат на виробництво дозволить утримувати стабільні ціни на ринку. В даний час ведуться переговори і підписані протоколи намірів по


укладенню договорів на поставку медичної техніки з російськими обласними і краєвими установами охорони здоров'я, медтехніки і медсервіса.

Товарна стратегія підприємства передбачає:

- створення різних модифікацій медичної техніки по обмеженій кількості базових моделей;

- врахування вимог до дизайну і характеристик пропонованої техніки;

- різноманітну комплектацію при поставці;

-в перспективі – вибір відповідної модифікації медичної техніки по каталогу.

Цінова політика по медичній техніці пов'язана із загальною метою підприємства і включає формування коротко- і довгострокових цілей на базі витрат виробництва і попиту на продукцію, а також цін конкурентів.

Цінова стратегія повинна базуватися на товарній політиці і припускає:

- використання гнучких цін залежно від модифікацій і комплектації медичної техніки;

- європейська якість при цінах нижча за зарубіжні аналоги;

- розробку системи пільг і знижок залежно від умов поставок.

Збутова політика полягає:

у створенні і регулюванні комерційних зв'язків через посередників, агентів, дилерів;

рекламної діяльності в різних формах (радіо, преса, рекламні буклети, і каталоги) і створення громадської думки;

участь у виставках і ярмарках;

презентації демонстраційних зразків медичної техніки для потенційних замовників.

Сервісна політика підприємства припускає передпродажний і післяпродажний сервіс, зокрема гарантійні зобов'язання по ремонту і заміні браку.

Передпродажний сервіс зорієнтований на постійне вивчення, аналіз і облік вимог замовників з метою вдосконалення медичної техніки.

Післяпродажний сервіс передбачає комплекс робіт по гарантійному і післягарантійному обслуговуванню (ремонт, поставка запасних частин і т.д.). Гарантійний термін медичної техніки складає 18 місяців, що відповідає загальноприйнятим світовим стандартам.

Фінансовий план

Мета розробки фінансового плану є визначення ефективності пропонованого бізнесу.

Загальна потреба в інвестиціях складає 76584 тис. грн., в т.ч. в 2004р. – 29297,4 тис. грн.

Джерелами інвестування є:

засоби стороннего інвестора у розмірі 24000 тис. грн.;

власні засоби підприємства в сумі 52584 тис. грн.

Розрахунок чистого прибутку на планований період представлений в табл. 11.. Розрахунок чистого прибутку на планований період показує, сто виробництво медтехніки буде збиткове, протягом одного кварталу з моменту інвестування. З

II кварталу першого року можливе отримання чистого прибутку у розмірі 14,9 % від об'єму продажів.

У розрахунках враховані всі види оподаткування, при цьому розглядаються надані пільгу по податку на прибуток при виробництві медичній техніці.

Баланс грошових витрат і надходжень представлений в табл., де вироблена оцінка синхронності надходжень і витрачання грошових коштів.

Звіт по прибутку і збиткам, тис.грн.

Найменування показника | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Валовий прибуток | 9522 | 36421,2 | 129857 | 272749,7

Податки з прибутку | 546 | 1440 | 1980 | 2406

Чистий прибуток | 8976 | 34981 | 127877 | 270344

Повернення кредиту і відсотки за кредит | 1800 | 11598 | 15795 | -

Прибуток, направлений на розвиток виробництва | 4711 | 19880 | 105500 | 260000

Розподілюваний прибуток | 2465 | 3500 | 6500 | 10344

те ж наростаючим підсумком: | 5965 | 10000 | 16844

Дивіденди всього | 717 | 2790 | 7410

зокрема: інвестору (гарантовані) | 717 | 2790 | 7410

Залишок прибутку | 2465 | - | 3792 | 2934

Розрахуємо рентабельність підприємства:

R= Чиста прибыль/ Витрати на виробництво і реалізацію

R= 242839,3 / 272749,7 * 100% = 89 %

Рентабельність продажів:

R= Чиста прибыль/ Виручку від реалізації


R=242839,3/ 517995*100 % = 47%

Визначимо ефективність інвестиційного проекту (ЧДД), для цього розрахуємо спочатку коефіцієнт дисконтування.

Розрахунок коефіцієнта інфляційного коректування і коефіцієнт

дисконтування табл. 15

Роки | Прогнозні темпи інфляції, % | Коефіцієнти інфляційного коректування | Нормативдисконтування,

% | Коефіцієнт дисконтування

у конкретному

року | Наростаючим підсумком

2004 | - | 1,0 | 1,0 | 28 | 1,0

2005 | 12 | 1,12 | 1,12 | 28 |

0,78

2006 | 10 | 1,10 | 1,23 | 28 |

0,610

2007 | 8 | 1,08 | 1,33 | 28 |

0,477

Визначення ЧДД тис.грн.

Сальдо потоку реальних грошей (різниця між притокою і відтоком)

У прогнозних цінах |

Дисконтоване | Дисконтоване, наростаючим підсумком

30020,3 | 30020,3 | 30020,3

380251,2 | 296595,9 | 326616,2

424315,1 | 258832,2 | 585448,4

669622,2 | 319409,8 | 904858,2

ЧДД більше нуля, можна зробити висновок, що проект ефективний.

Дані для побудови точки беззбитковості (графіки)

Найменування показника | 2004 рік | 2007 рік

Об'єм продажів, тис.грн. | 38241 | 517995

Умовно-постійні витрати, тис.грн. | 15685,5 | 142917,8

Умовно-змінні витрати, тис.грн | 13033,5 | 129831,9

Термін окупності проекту:

Сік = капітальні вложения/ (річна амортизація + Чистий прибуток за рік)

Сік = 24000/ (8976,3+1305) = 2,2 роки

Звідси необхідні капітальні вкладення окупляться через два роки і два місяці.

Висновок

На основі даних розрахунків можна сказати, що реалізація продукції за три роки діяльності підприємства виростить на 479753,6 тис. грн., тобто майже в 13 разів. Це пов'язано із збільшенням об'ємів виробництва, а також виведенням на ринок товарів нової модифікації медичної техніки, яка має попит у покупців. Фінансування через кредити в даному випадку виправдовує себе, оскільки проект пов'язаний з розширенням виробництва на вже діючому підприємстві. Це пов'язано з тим, що банкіри не вимагатимуть підвищеної платні за кредит, оскільки ризик вкладень тут менше, ніж для новостворюваної фірми. До того ж немає проблеми знайти матеріальне забезпечення кредитів, як яке виступають активи, що мають.


Повернення основного боргу за кредитом почнеться вже в 4 кварталі 2004 року і протягом двох років, до кінця 2006 року повністю підприємство розплатитися з боргом. Термін погашення інвестиційного кредиту складе 25 місяців при ставці відсотка за кредит 10% річних, тобто термін окупності проекту складе трохи більше двох років, що говорить про ліквідність підприємства, тобто здібності нести відповідальність за узятими зобов'язаннями.

У зв'язку із збільшенням об'ємів виробництва планується зниження собівартості до 2007 року по видах медичної техніки від 8 до 12% .

Що стосується маркетингових дій, те підвищення якості продукції і розширення сортименту, використовування гнучких цін, системи пільг і знижок, а так само успішна рекламна діяльність дозволить збільшити круг споживачів, з виходом надалі на світовий ринок.

Ефективність даного проекту очевидна, оскільки рентабельність продажів медичної техніки складе 47%, а загальна рентабельність підприємства складе 89% . Для порівняння на початку інвестиційного проекту рентабельність підприємства складала 33 %.

Протягом 2004-2007 років підприємство одержуватиме стійкий прибуток. Звідси можна зробити висновок, що у підприємства є всі шанси на успіх.

Використана література
1.Збірка бізнес-планів під редакцією професора В.М. Попова Москва «Фінанси і статистика» 1998 рік

2.«Бизнес-план або як організувати власний бізнес» «Вісь-89» Москва 1998 рік

3.«Маркетинг» А.А. Мішків, Б.В. Мусатов ІТК «Дашков і До» Москва 2002 рік

4.«Бизнес-план досвід і проблеми» Т.п. Любанова, Л.В. Мясоєдова видавництво ПРІОР 2002 рік