shkolaw.in.ua 1
Примітка “Окремі показники діяльності банку”

АБ
“УКРГАЗБАНК”
за IV
квартал 2010 р.


Рядок

Найменування статті


На звітну дату

Нормативні

показники


1

2

3

4

1

Регулятивний капітал банку (тис.грн.)

1 965 697

не менше

120 000 тис.грн.

2

Адекватність регулятивного капіталу (%)

19,91

не менше 10%

3

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 

10,49

не менше 9%

4

Поточна ліквідність (%)

78,60

не менше 40%

5

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) 

24,59

не більше 25%*


6

Великі кредитні ризики (%)

315,30

не більше 800%

7

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)

0,22

не більше 5%

8

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)

0,57

не більше 30%

9

Рентабельність активів (%)

0,07

х

10

Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис. грн.) 

2 642 990

х

10.1 

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

5 261

х

11

Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис. грн.) 

1 221 086

х

11.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

11 194

х

12


Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис. грн.) 

2 362 571

х

12.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)  

354 890

х

13

Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис. грн.) 

2 360 357

х

13.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)  

1 023 095

х

14

Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис. грн.) 

2 375 825

х

14.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)   

2 371 162

х

15

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0

х

16

Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну:

0

х

16.1

Просту акцію

0


х

16.2

Привілейовану акцію

0

х

17

Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку

  • Міністерство фінансів України

код країни 804,

пряма участь – 87,7190%,

опосередкована участь - 0,00%,

загальний відсоток - 87,7190%.

х


Голова правління
А.І. Брезвін
Головний бухгалтер
Н.Г. Iльницька


20 січня 2011р.

Коноводова

Шлюєв

239-28-36