shkolaw.in.ua 1
Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади


з географії в 2011-2012 н. р.

11 клас

І. Теоретичний тур


(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)

 1. Які особливості географічного положення України можна вважати сприятливими для її соціально-економічного розвитку, які – ні? Свої висновки обґрунтуйте.

 2. Які зміни в суспільно-політичному та економічному житті країн нової індустріалізації дозволили їм забезпечити швидке економічне зростання?II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )


 1. Чому Норвегія, не маючи власної сировини, виробляє алюміній на експорт?

 2. Чому Канаду й Австралію називають країнами переселенського капіталізму?

 3. Розкрийте зміст поняття “зелена революція” в країнах, що розвиваються.

 4. Наведіть три приклади подій у ХХ столітті, які призвели до змін на політичній карті світу.

 5. Яку відому подорож здійснили російські мореплавці Ф.Ф. Беллінсгаузен і М.П. Лазарєв? Яке відкриття стало результатом цієї подорожі?

 6. На яку максимальну висоту над горизонтом піднімається Сонце у вашій місцевості? Коли це буває?III. Практичний тур

(повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)


 1. Позначте на контурній карті світу за допомогою умовних знаків:

 • не менше чотирьох найвищих гірських систем світу;

 • протоки: Магелланову, Дрейка; Ла-Манш, Мозамбіцьку;

 • затоки: Бенгальську, Перську, Гудзонову, Гвінейську;

 • кордони країн та їхні столиці, що входять у трійку світових лідерів за виплавкою сталі.
 1. Визначте географічні координати міста, якщо сонце в ньому сходить на 10 год 24 хв пізніше, ніж на 180º д., а висота Полярної зірки над горизонтом становить близько 50º.ІV. Тестові завдання

Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї (на вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 10-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо:

  • ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня;

  • номер відповіді написаний олівцем, а не авторучкою;

  • на одне запитання ви дасте дві відповіді або більше;

  • відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). Максимальна кількість балів – 10.


1. Картографічна проекція, найбільшою мірою придатна для зображення материка Антарктида׃

а) конічна; б) циліндрична; в) азимутальна; г) поліконічна.

2. Максимальна висота Сонця над горизонтом на Південному полярному колі спостерігається опівдні׃

а) 21 березня; б) 22 червня; в) 23 вересня; г) 22 грудня.

3. Новий рік настає раніше׃

а) на східному березі Берингової протоки; б) на східному березі протоки Па-де-Кале; в) на західному березі Берингової протоки; г) на західному березі протоки Па-де-Кале.

4. Острів, який лежить у зоні сучасного гороутворення׃

а) Суматра; б) Мадагаскар; в) Шрі-Ланка; г) Тасманія.

5. Регіон, де тропічний кліматичний пояс відсутній, а тому там субтропічний пояс безпосередньо межує із субекваторіальним׃

а) Західна Африка; б) Східна Австралія; в) Східна Азія; г) Південно-Західна Азія.

6. Переважаючий тип живлення Амудар’ї – головної річки Туркменістану׃

а) дощове; б) льодовикове; в) снігове; г) підземне.

7. Виберіть варіант, у якому правильно вказані форми рельєфу, що поширені на території нашої області:


а) Придніпровська височина, Поліська низовина, відроги Середньоруської височини;

б) Подільська височина, Волинська височина, Придніпровська низовина;

в) Полтавська рівнина, Придніпровська височина, Поліська низовина;

г) Придніпровська височина, Поліська низовина, Придніпровська низовина.

8. Місто Донецької області, де не видобувається і ніколи не видобувалося вугілля׃

а) Донецьк; б) Маріуполь; в) Макіївка; г) Горлівка.

9. Оберіть правильне твердження стосовно вирощування технічних культур. В Україні в промислових масштабах не вирощують׃

а) льон-довгунець – у Чернігівській і Житомирській областях; б) цукровий буряк – у Миколаївській і Херсонській областях; в) тютюн та махорку – у Криму й Закарпатській області; г) соняшник – у Донецькій і Запорізькій областях.

10. Номенклатура якого аркуша топографічної карти масштабу 1 : 50 000 записана неправильно:

а) М-36-1-В; б) М-37-100-А; в) М-22-14-Б; г) М-18-142-М.
Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії в 2011-2012 н. р.

10 клас
I. Теоретичний тур


(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)


 1. На сьогодні в світі налічується приблизно 12,5 тисяч різних за характером діяльності міжнародних організацій (міжурядові, неурядові, політичні, воєнні, економічні союзи тощо). Охарактеризуйте й наведіть приклади таких організацій. Які міжнародні організації, на ваш погляд, найбільш впливові. Чому? З якими з них співпрацює Україна?

 2. Дайте характеристику міграційних процесів у світі. Які проблеми породжують вони на нашій планеті?II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )

 1. Поясніть, на яких річках доцільно споруджувати ГЕС.


 2. Як називається форма правління, при якій монарх – глава церкви? У якій країні така форма правління?

 3. За матеріалами засобів масової інформації наведіть приклади “гарячих точок” на планеті.

 4. Чому країни Центральної і Південної Америки називають латиноамериканськими?

 5. Які типи клімату формуються в помірному кліматичному поясі на території Євразії?

 6. Назвіть країни планової економіки.III. Практичний тур

(повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)


 1. Нанесіть на контурну карту світу за допомогою умовних знаків:

 • кордони та столиці держав, що належать до різних форм державного правління (по дві за вибором);

 • кордони та столиці держав, що належать до різних форм державного устрою (по дві за вибором);

 • кордони та столиці п’яти держав, де проживає найбільша кількість представників української діаспори.

 1. Волга бере початок на висоті 226м над рівнем моря, довжина її близько 3531км. Визначити падіння і похил річки Волги. (Рівень Каспійського моря – (–28м).


ІV. Тестові завдання

Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї (на вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 10-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо:

  • ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня;

  • номер відповіді написаний олівцем, а не авторучкою;

  • на одне запитання ви дасте дві відповіді або більше;

  • відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). Максимальна кількість балів – 10.

1. Оберіть неправильне твердження стосовно вирощування сільськогосподарської культури. В Україні у промислових масштабах вирощують:


а) картоплю – у Чернігівській і Сумській областях; б) льон-довгунець – у Миколаївській і Херсонській областях; в) тютюн та махорку – у Криму й Закарпатській області; г) соняшник – у Донецькій і Запорізькій областях.

2. Картографічна проекція, найбільшою мірою придатна для зображення території Антарктиди:

а) конічна; б) циліндрична; в) азимутальна; г) поліконічна.

3. Мінімальна висота Сонця над горизонтом на південному тропіку спостерігається опівдні:

а) 21 березня; б) 22 червня; в) 23 вересня; г) 22 грудня.

4. Новий рік настане пізніше на меридіані:

а) 150º зх. д.; б) 30º зх. д.; в) 30º сх. д.; 150º сх. д.

5. Морська країна, що має найдовшу берегову лінію:

а) Канада; б) Австралія; в) США; г) Китай.

6. Яка з цих країн не є членом ЄС:

а) Люксембург; б) Чехія; в) Естонія; г) Ісландія.

7. Місто України, де знаходиться підприємство „Мотор-Січ”, що виробляє авіаційні двигуни:

а) Львів; б) Дніпропетровськ; в) Запоріжжя; г) Київ.

8. Виберіть варіант, де вказано адміністративні одиниці, які не межують з Київською областю:

а) Житомирська, Вінницька, Черкаська; б) Черкаська, Полтавська, Чернігівська;

в) Чернігівська, Сумська, Житомирська; г) Гомельська (Білорусь), Вінницька, Полтавська.

9. Аркуш топографічної карти має номенклатуру N-34-37-В-в. Визначте номенклатуру суміжного північного аркуша топографічної карти:

а) N-34-37-В-г; б) N-34-37-В-е; в) N-34-37-В-б ; г) N-34-37-В-а.

10. Країна, яку образно називають „батьківщина пророка”׃

а) Ірак; б) Саудівська Аравія; в) Ізраїль; г) Іран.

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії в 2011-2012 н. р.

9 клас

І. Теоретичний тур

(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)

 1. Поясніть причини погіршення демографічної ситуації в Україні та визначте можливі шляхи розв’язання цієї проблеми.


 2. Назвіть форми організації виробництва та охарактеризуйте їх. Наведіть приклади.II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )


 1. Назвіть головні ознаки циклонального стану погоди влітку і взимку.

 2. У чому полягає відмінність між поняттями “трудові ресурси” та “економічно активне населення”?

 3. В якому з озер Азії в одній частині вода прісна, а в другій – солона? Чим пояснюється така концентрація солі в ньому?

 4. Мурманськ лежить майже на 28˚ далі на північ від Владивостока. У той же час море біля Владивостока взимку замерзає, а біля Мурманська – ні. Чим це можна пояснити?

 5. Які міста в Україні називаються найбільшими? Перелічіть їх.

 6. На території Київської області роблять дві свердловини: першу на правому березі Дніпра, а другу – на лівому. Яка свердловина дістане кристалічного фундаменту скоріше й чому?III. Практичний тур

(повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)


 1. Позначте на контурній карті України за допомогою умовних знаків:

 • головні ТЕС, ГЕС та АЕС (по чотири кожного типу);

 • вугільні басейни;

 • області, що мають приморське положення.

 1. Визначте, як змінилася кількість населення України протягом 2009 року в результаті природного приросту, якщо на початок року в країні проживало 46,14 млн осіб, коефіцієнт народжуваності становив 9,58‰, а коефіцієнт смертності – 16,4‰.


ІV. Тестові завдання

Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї (на вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 10-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо:


  • ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня;

  • номер відповіді написаний олівцем, а не авторучкою;

  • на одне запитання ви дасте дві відповіді або більше;

  • відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). Максимальна кількість балів – 10.


1. Узимку найкоротшу сонячну тінь учні однієї з шкіл спостерігають на гномоні об 11 годині 52 хвилини. Це означає, що об’єкт лежить на меридіані:

а) 30º сх. д.; б) 32º сх. д.; в) 28º сх. д.; г) 34º сх. д.

2. Точка, яка має географічні координати 44º пн. ш. і 32º сх. д., знаходиться в межах:

а) Українських Карпат; б) Чорного моря; в) Азовського моря; г) Донецького кряжу.

3. На карті масштабу 1:10 000 міський парк займає площу 25 см². На карті якого масштабу він займатиме площу 1 см²?

а) 1:25 000; б) 1:50 000; в) 1:100 000; г) 1:250 000.

4. Які з названих двох держав-сусідів України мають між собою спільний кордон:

а) Молдова і Угорщина; б) Росія і Польща; в) Румунія і Словаччина;

г) Польща і Угорщина.

5. Адміністративна область України, яка межує з чотирма іноземними державами:

а) Львівська; б) Закарпатська; в) Чернівецька; г) Одеська.

6. Виберіть варіант, у якому правильно вказані різновиди ґрунтів, що є характерними для Київської області:

а) дерново-підзолисті, каштанові, чорноземи; б) сірі лісові, буроземи, чорноземи; в) чорноземи, сірі лісові, дерново-підзолисті; г) коричневі, каштанові, сірі лісові.

7. Якщо масштаб топографічної карти 1 : 25 000, то її номенклатура буде такою:

а) У-36-84-В; б) У-36-84-В-а; в) У-36-84-В-а-3; г) У-36-84.

8. Яке з названих міст України має чисельність населення більшу, ніж три інших міста, разом узяті:

а) Вінниця; б) Кривий Ріг; в) Мелітополь; г) Ужгород.


9. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:

а) Поділля; б) Галичина; в) Буковина; г) Холмщина.

10. Область України, де компактно проживають болгари:

а) Одеська; б) Закарпатська; в) Чернівецька; г) Херсонська.


Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії в 2011-2012 н. р.

8 клас

І. Теоретичний тур

(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)


 1. Охарактеризуйте будову земної кори на території України. Назвіть основні форми рельєфу, що відповідають її тектонічним структурам. Опишіть закономірності розміщення родовищ корисних копалин.

 2. Що таке картографічна проекція? Дайте характеристику картографічних проекцій за характером спотворень та за видом геометричної поверхні, на яку вони проектуються.II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів – 12 )


 1. Якими ознаками характеризується погода, що формується під впливом антициклонів?

 2. Чому рибалки на вітрильних суднах виходять у море до сходу сонця, а повертаються, коли сонце підніметься високо над горизонтом?

 3. Чим зумовлена наявність глибоких озер на сході Африки? Назвіть ці озера.

 4. Що таке повітряна маса? Назвіть характерні ознаки повітряних мас.

 5. Які особливості тектонічної будови спричинили те, що один берег Дніпра вищий за інший?

 6. Карпати – гори молоді. Поясніть, чому вони не високі, мають пологі схили, згладжені округлі вершини.III. Практичний тур

(повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)


 1. Нанесіть на контурну карту України за допомогою умовних знаків:

 • височини: Подільську, Хотинську, Приазовську, Донецький кряж;


 • гори: Кримські, Карпати;

 • низовини: Придніпровську, Поліську, Закарпатську;

 • родовища: залізних руд (Кременчуцьке, Керченське, Криворізьке, Білозерське), калійних солей (Калуське, Стебницьке).

 1. Турист, розглядаючи карту рівнинної місцевості масштабу 1 : 200 000, рівно опівдні 23 вересня розраховував відстань, яку йому вдасться пройти до заходу Сонця. Яку відстань доведеться здолати туристові, якщо його середня швидкість становить 6 км на годину? Відрізок якої довжини, який відповідає пройденому маршруту, турист виміряв на цій карті?


ІV. Тестові завдання

Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї (на вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 10-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо:

  • ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня;

  • номер відповіді написаний олівцем, а не авторучкою;

  • на одне запитання ви дасте дві відповіді або більше;

  • відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). Максимальна кількість балів – 10.
 1. Антарктична станція, на якій можна спостерігати полярний день і полярну ніч (у дужках наведена широта, на якій розташована станція):

а) Беллінсгаузен (63º пд. ш.); б) Академік Вернадський (65º пд. ш.);

в) Палмер (64º пд. ш.); г) Молодіжна (67º пд. ш.).

2. Крайня точка України, до якої відстань від Києва є найменшою:

а) м. Чоп; б) с. Грем’яч ; в) с. Червона Зірка; г) мис Сарич.

3. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського поясного часу на 32 хвилини, то географічна довгота пункту А становить:


а) 32º сх. д.; б) 28º сх. д.; в) 22º сх. д.; г) 38º сх. д.

4. Височина, яка має в межах України найбільшу абсолютну висоту:

а) Хотинська; б) Подільська; в) Донецька; г) Середньоруська.

5. Визначити, яка середньорічна температура повітря на Ай-Петринській яйлі (абсолютна висота 1346 м), якщо біля її підніжжя у м. Ялта цей показник + 4ºС:

а) – 2ºС; б) – 4ºС; в) – 6ºС; г) – 8ºС.

6. Регіон, де в потужних відкладах гіпсу розвинений карст і утворилися значні за протяжністю печери:

а) Українські Карпати; б) Поділля; в) Донбас; г) Кримські гори.

7. Якщо аркуш топографічної карти має номенклатуру М-36-142, то масштаб даної карти такий:

а) 1 : 10 000; б) 1 : 50 000; в) 1 : 100 000; г) 1 : 25 000.

8. На карті півкуль, яка не спотворює площин і має масштаб 1:22000000, Україна займає площу:

а) 3,64 см²; б) 8,02 см²; в) 12,47 см²; г) 27,44 см².

9. Зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників займає узбережжя:

а) Мексиканської затоки; б) Японського моря; в) Середземного моря;

г) Бенгальської затоки.

10. Найменшу кількість атмосферних опадів за рік у Південній Америці отримує географічна область, що має назву:

а) Льянос; б) Патагонія; в) Кампос; г) Сельва.

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії в 2011-2012 н. р.

7 клас

І. Теоретичний тур

(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)


 1. Що таке кліматичний пояс? На основі чого виділяють кліматичні пояси? Назвіть основні та перехідні кліматичні пояси світу. Охарактеризуйте один із них (за вибором).

 2. Дотримуючись типового плану, охарактеризуйте особливості фізико-географічного положення материка Африка.


II. Бліц-тур

(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )

 1. Назвіть кілька місцевих ознак погіршення погоди.


 2. Де й коли за місцевим часом починається на Землі перший день нового року?

 3. Назвіть найвищу точку Землі і найглибшу океанічну западину. Порівняйте їх величини.

 4. Які типи клімату характерні для помірного кліматичного поясу?

 5. Назвіть епохи горотворення, починаючи від найдавнішої.

 6. Які чинники призвели до утворення пустелі Сахара?III. Практичний тур

(повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)


 1. Нанесіть на контурну карту півкуль за допомогою умовних знаків:

 • плоскогір’я: Декан, Середньосибірське;

 • гори: Уральські, Анди, Кордильєри, Великий Вододільний хребет;

 • моря: Червоне, Берингове;

 • затоки: Гвінейська, Мексиканська;

 • протоки: Дрейка, Берингова.

 1. Яку температуру повинні чекати альпіністи при підйомі на Ельбрус на висоті 2000 м, 4000 м і на вершині 5642 м, якщо біля підніжжя гори в цей час температура + 20˚С.


ІV. Тестові завдання

Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї (на вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 10-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо:

  • ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня;

  • номер відповіді написаний олівцем, а не авторучкою;

  • на одне запитання ви дасте дві відповіді або більше;
  • відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). Максимальна кількість балів – 10.

 1. Географічна довгота точок буває:

а) північна та південна, від 0º до 90º; б) західна та східна, від 0º до 90º;

в) північна та південна, від 0 º до 180º; г) західна та східна, від 0º до 180º.

2. Точка, яка має географічні координати 0º широти і 0º довготи, знаходиться в межах:

а) Гвінейської затоки; б) басейну річки Конго; в) басейну річки Нігер; г) озера Вікторія.

3. Оберіть помилкове твердження:

а) Південний тропік перетинає три частини світу; б) екватор перетинає два материки; в) Південне полярне коло перетинає один материк; г) Північне полярне коло перетинає дві частини світу.

4. Європеєць, який побував в Індії ще наприкінці ХІІІ століття:

а) Васко да Гама; б) Афанасій Нікітін; в) Марко Поло; г) Джеймс Кук.

5. Для субекваторіального кліматичного поясу характерними є такі повітряні маси:

а) субекваторіальні; б) екваторіальні й тропічні; в) екваторіальні й помірні;

г) екваторіальні, субекваторіальні, тропічні й помірні.

6. Виберіть правильне твердження щодо Африки:

а) розташована в чотирьох півкулях; б) перетинається одним із тропіків;

в) омивається водами трьох океанів; г) берегова лінія дуже порізана.

7. Висока температура протягом року і низька вологість характерні для повітряних мас:

а) полярних; б) помірних; в) екваторіальних; г) тропічних.

8. Визначте масштаб карти, якщо відомо, що 10 см на ній відповідають 1000 км на місцевості:

а) 1 : 100; б) 1 : 10 000 000; в) 1 : 1 000 000; г) 1 : 10 000.

9. Після загибелі Магеллана першу кругосвітню подорож очолив:

а) Амеріго Веспуччі; б) Хуан Елькано; в) Абель Тасман; г) Луї Ваес де Торрес.

10. Назва якої океанічної течії перекладається як «течія затоки»?

а) Лабрадорська; б) Гольфстрім; в) Куросіо; г) Перуанська.


Критерії оцінювання олімпіадних завдань з географії у 7-11 класах:


 1. Теоретичний тур. Максимальна кількість балів за кожне завдання – 12.

 2. Бліц-тур. Учні повинні дати на кожне питання коротку, але вичерпну відповідь. Максимальна кількість балів за кожне питання – 2. Всього – 12 балів.

 3. Практичний тур. Максимальна кількість балів за кожне завдання – 6.

 4. Тестові завдання. За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Максимальна кількість балів – 10.I місце – 46-58 балів


II місце – 36-45 балів

III місце – 29-35 балів

Для виконання завдань практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, яка відбудеться 10 грудня 2011 року, учні 7-11 класів повинні мати при собі такі контурні карти:

7 клас – контурна карта півкуль;

8 клас – контурна карта України;

9 клас – контурна карта України;

10 клас – контурна карта світу;

11 клас – контурна карта світу.