shkolaw.in.ua 1
Урок української мови в 3 класі


Близнюківського ліцею

Вчитель Колосок В.В.

Тема: «Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які

вживаються тільки в однині або у множині.»

Мета:


  • ознайомити учнів з новими поняттями «число іменників», «однина», «множина»;

  • формувати нові мовні знання, вміння, навички;

  • навчати практично утворювати форми однини, множини в українській мові, визначати число іменників;

  • розвивати образне мислення, креативне мовлення, пам’ять, пізнавальну активність, уміння робити висновки, порівнювати, самостійно працювати з підручником;

  • виховувати любов до природи, до рідної мови, увагу до слова, вміння слухати товаришів.

Хід уроку

І.
Організація класу. Раді ми гостей вітати

І урок наш розпочати.

Будемо навчатись гарно,

Швидко, весело і вправно,

Девіз нашого уроку: Міркуємо - швидко,

Відповідаємо - правильно,

Пишемо - каліграфічно.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (Впр. 54)

  • Прочитайте прислів’я. Про що в них йдеться?

  • Який рід в іменниках?

2.Фронтальне опитування . Гра «Сніговий ком» - учні «ланцюжком» згадують все, що їм відомо про іменник.

ІІІ
. Словникова робота.

Загадка: Натискаю на педалі -

Їду далі, далі, далі.

Їду швидко я вперед,

Мчиться мій (велосипед)

- А чи знаєте ви, що слова швидкий і велосипед - родичі? Слово велосипед утворилось від латинського велокс
, що означає швидкий, і редис - нога. Разом - швидконіг. Отже, це складне слово, у якому поєднано два поняття.

Чистописання: велосипед.


Скласти речення з цим словом, записати. Підкреслити головні члени речення ( краще речення написати на дошці).

IV. Повідомлення теми і визначення завдань уроку.

- Прочитайте вірш. Знайдіть помилки ( слайд 1).

Два веселі їжак накололи на голки

Всі листок і сказали:

- Ми кущ, золоті у нас плащ.

- Як треба змінити слова? Виправте помилки.

- Назвіть слова, які змінювали, до якої частини мови вони належать.

- Щоб у вас не траплялося подібних помилок у мовленні, вивчимо тему «Змінювання іменників за числами». Визначимо завдання уроку(слайд 2).

1. В яких числах вживаються іменники?

2. Чи змінюються іменники за числами?

3. Як визначити число іменників?

4. Чи всі іменники змінюються за числами?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 57. (усно)

Висновок: ( слайд 3)

Іменник може називати один предмет або багато предметів.

2. Самостійне опрацювання правила про числа іменників (с.27)

- Коли ж іменники вживаються в однині? А коли в множині?

3. Спостереження за граматичним значенням числа.

Робота в парах. Картки з деформованим текстом.


1. Зацвіли усі ( діброва)

І (долина), і (луг),

І (річка) синіють знову

І не входять в (берег).

2. Україна – це тихі (вода) і ясні (зоря), зелені (сад) і білі (хата), лани золотої (пшениця). Україна – розкішний вінок з рути і (барвінок).

3. Весною швидко тане останній (сніги). Звучать дзвінкі (струмочок). Уже зазеленів (степи). На (дереві) набухли бруньки. З’явилися перші (квітка).


- Що повідомляє у слові про зміну числа? (Закінчення.)

- Про що йде мова у цих рядочках?(про природу) Давайте не будемо забувати про те, що природа буде милувати наше око тоді, коли ми будемо бережно до неї відноситися.

VІ. Фізкультхвилинка.

VIІ. Закріплення вивченого. Вправи на визначення числа іменника.

1. Змінювання іменників за числами( Впр.59.)

- Прочитайте слова. Під час виконання цієї вправи, яке правило ви повинні згадати? Визначте орфограму.(Ненаголошені [е], [ и ] в корені слова. Під час письма слова з ненаголошеними [ е ], [ и ] , необхідно перевіряти наголосом).

- Змініть іменники за числами, виділіть закінчення ( письмово з коментуванням).

Висновок: іменники змінюються за числами.

2. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки у формі однини або тільки у множині.

Проблемне завдання

- Поставте слова у форму множини: ( слайд 4)

молоко, чуйність, скло, сметана, молодь, Дніпро.

Висновок: Є іменники, які мають лише форму однини ( слайд 5).

- В українській мові є ще одні «цікаві» іменники.

- Спробуйте поставити у форму однини такі іменники (усно) ( слайд 6): Карпати, штани, сани, ножиці, граблі, дріжджі, гроші.

Висновок: Ці іменники вживаються в мові лише у формі множини .( слайд 7)

4. Самостійна робота. На дошці малюнки ( слайд 8):

каструлі, спідниці, кавуни, сокири, праски, ножиці, конвалія, ложка, сорочка, тарілка, відро (цеберка), волошка, молоко.

В-І - записати в однині. Позначити закінчення.

В-ІІ - записати в множині. Позначити закінчення. Підкреслити іменник, який вживається тільки множині, або тільки в однині.


Перевірка виконаної роботи.

3. Орфоепічна хвилинка за таблицею «Правильно вимовляй і пиши»ст.28

З двома іменниками на вибір складіть речення. Якими членами речення вони є? Одне записати у зошит.
VIIІ. Підсумок уроку.

Вправа « Мікрофон»: ( слайд 9)

- Який раніше вивчений матеріал ми повторили?

- Що дізналися про число іменників?

- Які цікаві групи іменників є у нашій мові?

1. Я зрозумів…..

2. Я засвоїв……

3. Я повторив….

ІХ. Домашнє завдання.

В-І: Виконати вправу 61.

В-ІІ: Виписати з додаткової літератури (газети, журнали) по 4 іменники, вжитих тільки в однині або в множині.