shkolaw.in.ua 1
Тестові завдання на тему:


«Електромагнітна індукція»


  1. У чому полягає явище електромагнітної індукції?

а) виникнення індукційного струму при рухомих електричному і магнітному полях;

б)виникнення індукційного струму при нерухомих електричному і магнітному полях;

в) виникнення індукційного струму при нерухомому магнітному і рухомому електричному полях;

г) виникнення індукційного струму при нерухомому електричному і рухомому магнітному полях.


  1. Індукційний струм у котушці напрямлений за годинниковою стрілкою тоді, коли і чому:

а) магніт вносимо в котушку;

б) магніт виносимо із котушки.


  1. Контур з площею 100см2 міститься в однорідному магнітному полі з індукцією 2Тл. Чому дорівнює магнітний потік, що проходить через контур, якщо площина контуру перпендикулярна до вектора індукції?

а) 200Вб; б) 2Вб; в) 2∙10-2Вб; г) 0Вб.


  1. Через плоский контур, розміщений перпендикулярно до вектора індукції магнітного поля, проходить магнітний потік 2Вб. Визначити індукцію магнітного поля, якщо площа контуру 4м2.

а) 0,5Тл; б) 1Тл; в) 2Тл; г) 8Тл.


  1. За 3с магнітний потік, що проходить через контур, рівномірно збільшився з 3 до 9Вб. Чому при цьому дорівнює ЕРС індукції?

а) 18В; б) 4В; в) 3В; г) 2В; д) 1В.

Тестові завдання
на тему:

«Електромагнітна індукція»

  1. У чому полягає явище електромагнітної індукції?

а) виникнення індукційного струму при рухомих електричному і магнітному полях;

б)виникнення індукційного струму при нерухомих електричному і магнітному полях;

в) виникнення індукційного струму при нерухомому магнітному і рухомому електричному полях;

г) виникнення індукційного струму при нерухомому електричному і рухомому магнітному полях.  1. Індукційний струм у котушці напрямлений за годинниковою стрілкою тоді, коли і чому:

а) магніт вносимо в котушку;

б) магніт виносимо із котушки.


  1. Контур з площею 100см2 міститься в однорідному магнітному полі з індукцією 2Тл. Чому дорівнює магнітний потік, що проходить через контур, якщо площина контуру перпендикулярна до вектора індукції?

а) 200Вб; б) 2Вб; в) 2∙10-2Вб; г) 0Вб.


  1. Через плоский контур, розміщений перпендикулярно до вектора індукції магнітного поля, проходить магнітний потік 2Вб. Визначити індукцію магнітного поля, якщо площа контуру 4м2.

а) 0,5Тл; б) 1Тл; в) 2Тл; г) 8Тл.


  1. За 3с магнітний потік, що проходить через контур, рівномірно збільшився з 3 до 9Вб. Чому при цьому дорівнює ЕРС індукції?

а) 18В; б) 4В; в) 3В; г) 2В; д) 1В.