shkolaw.in.ua 1


Кроссворд по предмету "Риторика" на тему "Общий (укр.)"


По горизонтали

1. Ставлення оратора до своєї ідеї (захоплення, піднесення тощо), яке передається слухачам

5. Розгорнуте висловлювання однієї особи, звернене до однієї людини або певного колективу одночасно

7. Промова на захист самого себе, яку писали для звинувачених давньогрецькі софісти

11. Ритміко-мелодійний малюнок мовлення

12. Рухи м’язів обличчя, в яких виражаються емоції та почуття людини

15. Довід, доказ на захист факту, явища, положення

17. Коротка фраза, викликана необхідністю термінового заперечення, уточнення, підтримки тощо

18. Метод логічного мислення,
По вертикали

2. Логічна модель, в якій два судження призводять до висновку як третього судження

3. Усне, заздалегідь підготовлене повідомлення

4. Сукупність різних звуків, що утворюються за допомогою голосового (артикуляційного) апарата

6. Ірраціональна самовіддача певній ідеї

8. Чітка, виразна вимова звуків, складів і слів у повільному й швидкому темпі мовлення

9. Це зіставлення різних явищ, подій, фактів

10. Філософська течія у греції

13. Невербальний засіб спілкування

14. Спосіб мислення від цілого до конкретного, від загального до окремого

16. Суперечки, що виникають при обговоренні доповідей, виступів на зборах, засіданнях, конференціях